Mērķi

Gūt priekšstatu par Eiropas Savienību darbības pamatprincipiem. Vēsture, mērķi, pagātne un tagadne, attīstība, priekšrocības iedzīvotājiem, piederības sajūta Eiropai

 

Saturs

 

1. Kāpēc Eiropas Savienība?
          a. Dalībnieki un dalības nosacījumi, Eiropas vērtības - 2 mācību stundas
          b. Miers un drošība - 2 mācību stundas
2. Divpadsmit vēstures posmi no 1951. gada līdz 2015. gadam - 1 mācību stunda
          a.    Eiropas Savienības sākumposms - pirmās 6 dalībvalstis, nozīmīgie Romas, Māstrihtas un Lisabonas līgumi, ES parlamenta dibināšana.
3. Kā darbojas ES? - 2 mācību stundas
          a.    Lēmējinstitūcijas: ES Parlaments, ES Padome, ES komisija, ES Tiesa, ES Centrālā banka
4.  Ar ko nodarbojas ES? - 2 mācību stundas
          a.    Inovācijas politika - Vides, enerģētikas, veselības, sociālo tiesību aizsardzība
          b.    10 Eiropas prioritātes
5.

Vienotais tirgus – 1 mācību stunda
          a.    Personu, preču, pakalpojumu un kapitāla brīva kustība

6. Eiro – 1 mācību stunda
          a.    Kā tika radās eiro, Ekonomikas un monetārā politika kopš 2008. gada
7. Ko nozīmē būt Eiropas pilsonim? 2 mācību stundas
          a.    Ceļošana,
          b.    Dzīve un darbs Eiropā
          c.    Piederības sajūta
8. Patvēruma un imigrācijas politika, Dublinas līgums – 1 mācību stunda
9. Eiropa bez robežām – 1 mācību stunda

 

Metodoloģija

o Darbs pāros
o Powerpoint prezentācijas
o Izmantojot jautras aktivitātes
o mācību stundas, ko vada ES valsts politiķi no attiecīgās valsts
o Apmeklēt ES iestādi attiecīgajā valstī (piemēram, tiesa, Šengenas muzejs, ...)
o Pašmācība, lasot Eiropas Komisijas izdotus materiālus, kas pieejami arī tiešsaistē sešās projektā iesaistīto partneru valodās: vācu, angļu, franču, itāļu, latviešu, portugāļu
o Avoti: Eiropa 12 mācību stundās, Tava Eiropa-Tavas tiesības, Šengenas zona, dibinātāji, Junkera komanda 2014.-2019.
 

Evaluation form