Mērķi

Mērķis - gūt labāku izpratni par nodarbinātības iespējām, problēmām ar kādām saskaras cilvēks, kurš ir darba meklētājs un vēlas rast risinājumu savai problēmai -atrast darbu atbilstoši savām prasmēm, vēlmēm un iespējām, redzot, ka pārmaiņas darba tirgū ir straujas, konkurence liela. Bieži rodas apjukums. Ko darīt, kur meklēt, kas varētu palīdzēt, atbalstīt šajos darba meklējumos. Moduļa apguve ļaus darba meklētājam iegūt pamatinformāciju par svarīgākajiem aspektiem – kur un kā meklēt informāciju, kāda veida informācija tā ir,kādāss institūcijas meklēt atbalstu, saprast, kādas savas prasmes, zinašānas es varu piedāvāt darba tirgū, ar kādiem šķēršļiem es varu saskarties (juridiskie, darba apstākļi, darba nosacījumi, utt.). Kā sagatavoties intervijai ar darba devēju utt.

 

Saturs

 

1. Darba meklēšanas sociālpsiholoģiskie aspekti   1 st.
2. Kā sagatavoties darba meklējumiem? Darba meklēšanas ceļi (2st)
3. Kā kļūt par darba meklētāju   1 st.
4.  Kur meklēt darbu ? Darba meklētāju atbalsta struktūras:  2 st.
5.

Darba meklētāja tiesības , pienākumi un ierobežojumi (tiesiskie aspekti) 2st.

6. Darba meklētāju atbalsta pasākumi: 2st.
7. Nodarbinātības veidi
8. Dzīves un darba apstākļi

 

Metodoloģija

Kā padziļināti mācīties par šīm tēmām:

Klātienē:
• Pašmācības ceļā (atbilstošā literatūra un interneta resursi, piem. animācija par starpkultūru komunikāciju www.youtube.com/watch?v=HXDjJ9KL9bU, https://en.wikipedia.org/wiki/Intercultural_competence#Cultural_Differences)
• Apmeklējot starpkultūru komunikācijas un vietējās kultūras pasniedzēju vadītas nodarbības
 
E-vidē:
• Pašmācības ceļā
 

Evaluation form