Mērķi

Šī moduļa mērķis ir noskaidrot, kas ir pilsoniskā līdzdalība. Pilsoniskā līdzdalība ir svarīga labākai sabiedrības funkcionēšanai un centrālais elements, lai sasniegtu arvien augstākus sociālās un cilvēciskās dzīves standartus. Ikvienam cilvēkiem ir tiesības mainīt savu pasauli un vietu, kurā viņi dzīvo, tādējādi radot labvēlīgu dzīves vidi, it īpaši, ja šīs personas ir migranti.

Ar šī moduļa palīdzību tiks veicināta izpratne, kas ir pilsoniskā līdzdalība. Moduļa mērķis ir sniegt izpratni, kāda veida atbalsts tiek sniegts uzņēmējdarbības attīstībai konkrētā valstī un kādas darbības tiek uzskatītas par pilsonisko līdzdalību. Tas ir, izprot kopienas / reģiona ekonomisko / sociālo / kultūras reālo situāciju, kur viņi atrodas, lai aktīvi piedalītos tajā.

 

Saturs

 

1. Brīvprātīgais darbs sabiedrībā - kas tas ir? Kā to izdarīt? Kāpēc to darīt? (2 stundas)
2. Dalība kopienas aktivitātēs - (2 stundas)
3. Brīvprātīgā darba veidi (1 nodarbība)
4.  Finansējuma piesaiste sociāliem mērķiem / projektiem (2 stundas)
5. Finansējuma programmas (3 stundas)
6. Pilsoniskā līdzdalība (2 stundas) 
7. Labās prakses piemēri (2 stundas)

 

Metodoloģija

- klases nodarbības (tēma 1,2,3,4,5,6);
- platformas tiešsaistē (tēmas 1,2,3,4,5,6);
- darbnīcas (tēmas 2,4,);
- ekskursijas (tēmas 2,3,4,5);
- piedalīšanās pieredzes apmaiņas pasākumos (2,3,4,5)
 

Evaluation form