Mērķi

Šī moduļa mērķi ir sniegt informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu citā valstī, par to, kā plānot saimniecisko darbību, ko nepieciešams ņemt vērā konkrētā valstī: uzņēmējdarbības formas, valsts attīstības līmenis, tirgus nišas, iespējas u.tml. Šajā modulī tiek atspoguļots sekojošas tēmas: stratēģiskā plānošana, tirgus analīze, konkurence, vadība, regulējošie aspekti. Tas viss sākas no biznesa idejas un tās noteikšanas, plānošanas, biznesa plāna izstrādes un iespējamā finansējuma meklēšanas.

 

Saturs

 Moduļa tēmas:

1. Uzņēmēja gara un prasmju atzīšana - vai esat uzņēmējs? Vai Jums ir uzņēmēja gars? (1 nodarbība)
2. Uzņēmējdarbības veidi - galveno uzņēmējdarbības formu skaidrojums / salīdzinājums (1 nodarbība)
3. Biznesa uzsākšanas iespējas, priekšnosacījumi, motivācija (1 nodarbība)
4.  Biznesa ideju ģenerēšana - daži padomi par to, kā attīstīt ideju un saprast, vai šī ideja atbilst Jūsu vēlmēm vai talantam (1 stunda)
5.

Tirgus izpēte - biznesa plāns (1 stunda)

6. Uzņēmējdarbības plāna izstrāde - produkta / pakalpojuma apraksts, mārketings, nepieciešamā komanda, finanšu plāns (4 stundas)
7. Mārketings - galveno konkurentu analīze un identifikācija(2 nodarbības)
8.  Oficiāla procedūra uzņēmējdarbības uzsākšanai - reģistrācija, VID, bankas (1 nodarbība)
9.  Finanšu pārvaldība - likumi un noteikumi, kas jāievēro uzsākot uzņēmējdarbību (nodokļi, grāmatvedība u.c.) (1 nodarbība)
10.  Finansējums un atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai - kur doties, kur lūgt atbalstu un konsultācijas (1 nodarbība)
11.  Padomi uzņēmējdarbības uzsākšanai (1 stunda)
12  Biznesa ilgtspēja, labas uzņēmējdarbības prakse (1 nodarbība)

 

Metodoloģija

- klases nodarbības;
- platformas tiešsaistē;
- darbnīcas;
- ekskursijas;
- piedalīšanās pieredzes apmaiņas pasākumos.
 

Evaluation form