Amaçlar

Avrupa Birliği ile ilgili önemli noktalar hakkında genel bir bakış.
Tarih, Amaçlar, geçmiş ve şimdiki zaman, gelişme, Tüm vatandaşlar için avantajlar, Avrupa'ya ait olma duygusu

 

içerik

 

1.

Neden Avrupa Birliği?

a. Üyeler ve Üyelik Koşulları, Avrupa Değerleri - 1 ders
b. Barış ve Güvenlik - 1 ders

2.

1951 - 2015 arası oniki tarihi adım - 2 ders

a. İlk 6 ülke ile başlayan, Roma'nın önemli antlaşmaları, Maastricht ve Lizbon, AB Parlamentosu'nun Kuruluşu

3.

AB nasıl çalışır? - 3 ders

a. Karar kuruluşları: AB Parlamentosu, AB Konseyi, konsey, AB Komisyonu, Adalet Divanı, AB-Merkez Bankası

4.

AB ne işe yarar? - 2 ders

a. Yenilik politikası - Çevre, Enerji, Sağlık, sosyal hakların korunması
b. Avrupa için 10 öncelik

5.

Tek piyasa: - 1 ders

a. Kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı

6.

Euro: - 1 ders

a. Euro nasıl yaratılmıştır, 2008'den beri Ekonomik ve Para Politikası

7.

Avrupa vatandaşı olmak ne demektir? 2 ders

a. Seyahat,
b. Avrupa'da Yaşamak ve Çalışmak,
c. Ait olma hissi

8. Özgürlük, güvenlik ve adalet Avrupa'nın bir parçası: 1 ders
9. Sığınma ve Göç Politikası, Dublin Antlaşması 1 ders

 

Methodologi

o Yüz Yüze

o Power Point Sunumu

o Eğlenceli aktiviteleri kullanma

o Ülkemizden bir AB politikacı tarafından derslere katılmak

o Ülkemizde bir AB Enstitüsünü ziyaret etmek (p.ex. adalet mahkemesi, Schengen Müzesi, ...)

o Avrupa Komisyonu'ndan Orijinal Malzeme broşürlerini okuyarak kendi kendine çalışma, ayrıca 6 Ortak Dillerde çevrimiçi: DE, EN, FR, IT, LV, PT

o Kaynaklar: Avrupa'da 12 ders, Sizin Avrupa, Sizin Haklarınız, Schengen Bölgesi, Kurucu Atalar, Juncker-Takımı 2014-2019

 

Evaluation form